JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNIH ODBORA/VIJEĆA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BUSOVAČA I JU GRADSKA KNJIŽNICA/BIBLIOTEKA BUSOVAČA