Služba civilne zaštite Busovača: Obavještenje o povećanom broju požara