SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO – PRAVNE ODNOSE: OBAVIJEST