Socio-ekonomski profil

Prema popisu stanovništva iz 2013. godine na području općine Busovača je živjelo ukupno 17.910 stanovnika, od čega Hrvata 8.873 ili 49,54%, Bošnjaka 8.681 ili 48,43 %, Srba 205 ili 1,14%, ostalih 151 (koji se nisu izjasnili, bez odgovora ili su u grupaciji ostalih) ili 0,85% koji žive u ukupno 47 naseljenih mjesta organiziranih u 22 mjesne zajednice.
Tržište rada
Prema pokazateljima i izračunima iz elemenata na osnovu kojih se vrši rangiranje općina po stepenu razvijenosti, a prema podacima Federalnog zavoda za programiranje razvoja Sarajevo, općina Busovača je na kraju 2018. godine na 45. mjestu u Federaciji BiH od ukupno 79 općina i gradova, i spada u III grupu razvijenosti, a Srednjobosanski kanton na 7. mjestu. Najveći broj zaposlenih je prizvodno-prerađivačkoj industriji, dok je nemali broj onih koji su kroz privatni biznis i samozapošljavanje u uslužnim djelatnosti (trgovina, ugostiteljstvo, obrt) riješio pitanje svog radnog statusa.
Nezaposlenost
Jedna od konstatacija sa kojom su nosioci izvršne i zakonodavne vlasti u Općini Busovača, ali i obični građani jedinstveni, jeste da je nezaposlenost u ovom trenutku najizraženiji problem sa kojim se ova Općina susreće. U prilog navedenoj tvrdnji govore podaci iz tabela koje slijede, a koji odslikavaju stanje u ovoj oblasti na dan 31.12.2020. godine po raznim segmentima.
Nezaposlenost po narodnosti na dan 31.12.2020. godine
Nacionalnost2016.2017.2018.2019.31.12.2020.
Hrvat11181050925863810
Bošnjak17791757172216351636
Srbin2524221717
Slovenac
Albanac
Crnogorac
Makedonac
Židov
Ostali33345
Ukupno:29252834267225192468
Nezaposlenost po spolnoj pripadnosti na dan 31.12.2020. godine
Spol2016.2017.2018.2019.XII/2020.
Muškarci14031340123111331083
Žene15221494144113861385
Ukupno: 2925 2834 2672 2519 2468
Nezaposlenost po stepenu stručnog obrazovanja na dan 31.12.2020. godine
Stepen2016.2017.2018.2019.31.12.2020.
1.745738692646613
2.7168655755
3.10901059990928914
4.847802771766761
5.1713101010
6.1.1112102014
6.2.3534375063
7.1.8377702017
7.2.2631272221
8.00000
Ukupno: 2925 2834 2672 2519 2468
Broj korisnika zdravstvene zaštite i novčane naknade nezaposlenih lica na dan 31.12.2020. godine
Vrsta naknade2016.2017.2018.2019.31.12.2020.
Broj nezaposlenih29252834 2672 2519 2468
Zdravstvena zaštita149113551159992893
Novnačana naknada8273856486
Ukupno: 1573 1428 1244 1056 979
Nezaposleni demobilisani vojni obveznici i članovi porodica poginulih i nestalih na dan 31.12.2020. godine
Kategoija2016.2017.2018.2019.31.12.2020.
Demobilisani borci747722716667612
Porodice poginulih5860554044
Porodice nestalih10000
RVI3933313227
Civilne žrtve rata22111
Ostali141214118
Ukupno: 861 829 817 751 692
Penzioneri
Broj penzionera na području općine Busovača raste iz godine u godinu. U tabeli koja slijedi dat je pregled broja penzionera u posljednje tri godine na području općine Busovača, po kategorijama.
Godina2018.2019.2020.
Penzioneri116011801190
Umirovljenici8508901009
Ukupno: 2010 2070 2199
Mladi
Prema podacima popisa stanovništva iz 2013. godine, na području općine Busovača je živjelo 4.126 stanovnika starosne dobi od 15 do 30 godina što predstavlja 23% ukupne populacije. Mladi Busovače su u dobroj mjeri organizovani i aktivni. Partnerski odnos sa lokalnim vlastima je odavno uspostavljen, a isti je osnažen formiranjem Komisije za mlade kao stalnog radnog tijela Općinskog vijeća i Vijeća mladih općine Busovača u skladu sa Zakonom o mladima Federacije BiH. Partnerski odnos kontinuirano je podržavan i promovisan što je imalo za rezultat realizaciju niza zajedničkih aktivnosti, finansijsku podršku i razne druge vidove pomoći lokalne uprave u realizaciji inicijativa mladih u različitim oblastima (kultura, sport, ekologija, izgradnja kapaciteta u pripremi i implementaciji planova, projekata).
Stanje i kretanje prihoda i rashoda u općinskom budžetu
Kada se posmatra period posljednjih pet godina, prihodi i rashodi u budžetu Općine Busovača su izgledali kako slijedi:
Godina2016.2017.2018.2019.2020.
Prihodi
4.125.949,00 KM
4.483.544,00 KM
4.663.016,00 KM
5.330.901,00 KM
5.743.598,00 KM
Rashodi
3.778.976,00 KM
4.242.271,00 KM
4.550.357,00 KM
4.979.753,00 KM
5.700.588,00 KM
Razlika346.973,00 KM241.273,00 KM112.659,00 KM351.148,00 KM43.010,00 KM
U ukupnoj strukturi prihoda porezni i neporezni prihodi izgledaju:
Godina2016.2017.2018.2019.2020.
Porezni2.442.169,002.688.986,003.035.442,003.324.759,003.046.593,00
Neporezni1.683.780,001.794.558,001.627.574,002.006.142,002.697.005,00
Ukupno:4.125.949,004.483.544,004.663.016,005.330.901,005.743.598,00
Registrovani subjekti na području općine
U tabeli koja slijedi prikazani su uporedni pokazatelji broja registrovanih subjekata na području općine Busovača na dane 31.12.2015. godine i 31.12.2020. godine.
GodinaDOO – DDSTRSZRUgostiteljstvoPoljoprivredaUkupno
2015.109681015732228
2020.92661365179332
Finansijski pokazatelji ekonomije
Rezultati poslovanja privrednih subjekata u 2020. godini govore slijedeće:
Ukupan prihodRashodiDobit
123.544.302,90 KM
111.880.081,12 KM
13.664.221,78 KM