JAVNI POZIV NA UVID U IZMJENE VELIČINE OBJEKTA NA UTVRĐENOJ GRAĐEVINSKOJ PARCELI U REGULACIONOM PLANU “LUKA” RADI IZJAŠNJENJA