Obavještenje o korištenju aplikacije eCitizen za lakšu komunikaciju građana i lokalne uprave