FIZIČKA LICA MOGU PODNIJETI PRIJAVE OPĆINI ZA DODJELU SREDSTAVA U CILJU UBLAŽAVANJA NEGATIVNOG SOCIO-EKONOMSKOG UTJECAJA ENERGETSKE KRIZE