Javni poziv za komisiju u postupcima izdavanja Rješenja o upotrebi objekata