Obavijet o prezentaciji Akcionog plana za preseljenje – “Plava voda”