JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINA JAVNIH PREDUZEĆA KOJIMA JE OSNIVAČ OPĆINA